top of page

Mine utdannelser har gitt meg flere verktøy og innsikter som er nyttige i min jobb som profesjonell rådgiver.  Jeg jobber ut i fra en filosofi om at vi alle har de ressursene vi trenger for å løse våre utfordringer. Tidvis kan man trenge hjelp til å hente disse frem, og få en oversikt over situasjoner man står fast i. Gamle mønster og trosystemer som ikke lenger tjener oss og som hindrer oss i å utfolde oss naturlig i livet.

Jeg hjelper deg når du står i slike prosesser.

Hvor kan mennesker gå når de verken ønsker en lege, en psykolog eller en prest, men likefullt ønsker en profesjonell veileder som kan hjelpe demmed å løse floker og gi støtte i krevende livssituasjoner? Livsveiledning med en ILIANA-livsveileder kan være en stor berikelse og støtte for deg.

Mine

behandlinger erstatter ikke fysisk eller psykisk behandling hos helsevesenet men er ment som et suplement.

MENTOR / LIVSVEILEDER / COACH

 

Det viktigste i denne prosessen er at du får dine innsikter, ser løsninger og tar i bruk egne ressureser. Livsdialogen inneholder metoder til spørsmålstilling mer enn svar. Den sorterer, analyserer og reflekterer fra 3 fokus: Hvordan har jeg det nå / hvor er jeg i livet? Hvor / Hva vil jeg fra? Hvor / Hva vil jeg til?

 

NLP er en løsningsfokusert metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

Jeg tar i bruk praktiske verktøy, nevnt ovenfor, for å frigjøre dine ressurser. De ulike verktøy eller mentale hjelpemidler, jeg bruker, hjelper deg med å avdekke det som begrenser deg i ditt liv. Målet er å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger eller trossystemer.

Min jobb som veileder eller mentor, er å hjelpe deg til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene du ønsker eller trenger for å nå dine mål personlig eller proffesjonelt.

 

 

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP

og metoder etter ILIANA modellen

 

 

 • skape sunne forandringer     

 • forstå deg selv bedre og hvorfor du sitter fast   

 • styrke evnen til å skape god kontakt med andre mennesker   

 • bli god til å sette deg mål    

 • øke motivasjonen og livsgleden din      

 • løse og minske indre konflikter og frigjøre ressurser    

 • styrke motivasjon og entusiasme    

 • styrke selvfølelsen    

 • redusere angst og andre uønskede følelser    

 • få tilgang til dine egne ressurser - ditt potensial      

 • se på din terskel å komme over denne

 • lage mål - og nå dem   

 • bli venn med deg selv   

 • personlig vekst og innsikter

 • hjelp i transpersonlige prosesser

Screenshot_20210810-204233_Facebook.jpg

Tips til deg som har traumer med deg fra oppveksten som sliter i kjærlighetslivet. Som synes det er vanskelig å finne den rette partneren.

Klikk her eller på logoen over.

Jeg bruker flere metoder enn NLP som energiarbeid i aura og chakrasystemet som dører til forandring og vekst.

NLP og metoder etter ILIANA modellen er bare noen av flere verktøy som jeg benytter. Mitt mål er å bruke verktøy som hjelper deg til å få klarhet i områder av livet du sitter fast i. Mine coachingtimer er ment som et samarbeid. 

Vi starter med en samtale for å kartlegge behov og jeg velger så metode eller verktøy ut ifra ditt tema. 

Let`s do this!

bottom of page