top of page

Mer følsom enn de fleste?

 

Blir du uvel av å være i et rom hvor et annet menneske er veldig sint - selv om dette ikke angår deg? Gråter du over avisreportasjer om triste hendelser, og lar dette plage deg i lang tid? Kanskje er du en høysensitiv person - ekstra følsom på alle områder.

 

Kolibri

Da blir du kanskje også lett rørt, sterkt beveget av å høre på vakker musikk, av kunst, og av vakre ting du finner i omgivelsene dine - som et uventet smil, frosne snøfnugg mot vindusruten, eller en vakker sommerfugl.

Først og fremst: Å være høysensitiv er ingen sykdom, det er et personlighetstrekk som finnes hos 15-20 prosent av oss, og det gjelder like mange kvinner og menn. Det er altså ikke noe nytt fenomen, men kanskje er det likevel noe mange ikke kjenner til eller er bevisste på.

 

Blir lett såret, og tar sjelden sjanser

Det er vist at svært mange kreative personer er høysensitive, oppfatter kulturelle strømninger lenge før det er åpenbart for folk flest, og de er istand til å ta inn over seg rikdommen i små ting, som mange ofte går glipp av. Andre kan være særlig følsomme overfor dyr, og hvordan de blir behandlet. Noen har lett for å bli såret og får stadig beskjed om at de må bli tøffere. De vurderer ofte risiko nøye, og de tar sjelden sjanser hvis det er knyttet mye risiko til det. Det er også typisk å gruble mye over konsekvenser - "Hva ville skje om alle gjorde akkurat det?"

Høysensitive mennesker har ofte et komplekst indre liv, og de trenger tid til å fordøye den konstante flommen av inntrykk. Det ser også ut til å være et personlighetstrekk som er der fra fødselen av. Mange høysensitive barn kan bli oppfattet som sjenerte eller tilbaketrukne, og som spedbarn er de gjerne mer skvetne, og blir lettere opphisset og fortvilet.

 

Trenger tid til å sortere

Et av de mest synlige trekkene ved en høysensitiv person, er at de er svært emosjonelle - noe som blant annet innebærer at man lett tar til tårene. De fornemmer og tar til seg humøret til andre i en slik grad at en opprørt person, selv en fremmed, kan føre til at de selv blir urolige eller føler seg beklemt. De er også mer oppmerksomme på det underliggende i en situasjon, enn de som ikke har dette trekket. I tillegg er man mer var for kløende stoff, høye lyder eller sterkt lys. For å fordøye alle inntrykkene som virker så sterkt, trenger de ofte mye tid for seg selv - for å sortere opplevelser og inntrykk.

Den ekstreme følsomheten til alle situasjoner, gjør høysensitive personer mer utsatte for angst og depresjoner. Det ser også ut som de oftere blir rammet av migrene, irritabel tarm, kronisk utmattelsessyndrom, allergi og fibromyalgi. Studier har funnet en sammenheng mellom nivå av selvopplevd belastning eller stress, graden av følsomhet for sanseinntrykk og fysiske symptomer. Resultatene tyder på at slik følsomhet er positivt knyttet til stressnivå og symptomer på dårlig helse.

 

Pernille

TANDER:

Annerledes-følelsen er vanlig for de høysensitive; Allerede fra barnsben av får man kanskje høre at man er veldig følsom, og man kan kjenne på at man ikke passer inn fordi man tilsynelatende er tander, forsiktig, hudløs og blir lett såret.

Elaine N. Aron er spesialist i klinisk psykologi og regnes som pioneren innen forskning på høysensitivitet.

Hun arbeider i San Francisco og New York.

Kreative, arbeidssomme og samvittighetsfulle

I et blogginnlegg i Bergens Tidende, skriver Trude Sletteland ved Impulssenteret i Bergen blant annet dette om tilstanden: "Man blir gjerne lettere både oppstemt og nedstemt, kan ha lettere for å få seg en psykisk knekk, eller bli handlingslammet. Men de er ikke dermed syke. De trenger bare redskap til å håndtere det."

Høysensitive mennesker er også kreative, nysgjerrige, arbeidsomme, ekstremt samvittighetsfulle og medfølende. De har ofte stor respekt for natur, musikk og kunst, er svært intuitive, og legger ofte merke til ting som andre ikke ser. For, som forfatterne av en artikkel fra Psychology Today skriver: Forskanset i trygge omgivelser, og beskyttet mot andres negativitet, kan de utvikle seg og blomstre.

Vil du vite mer?

Dr. Elaine Arons selvtest


Under finner du en selvtest utarbeidet av dr. Elaine Aron.

Tell hvor mange av utsagnene som du føler er riktige for deg.

Besvar hvert spørsmål etter hvordan du personlig føler det. Hvis du svarer at 14 eller flere av utsagnene var sanne for deg, er det sannsynlig at du er et høysensitivt menneske.

 

Jeg blir lett overveldet av sterke sanseinntrykk.
Jeg synes å være oppmerksom på det subtile / uhåndgripelige i mine omgivelser.
Andre menneskers stemninger påvirker meg.
Jeg kan være meget følsom overfor smerte. 
På travle dager har jeg behov for trekke meg tilbake, enten legge meg nedpå eller å sitte i et rom med dempet belysning eller bare være for meg selv uten ytre påvirkning.
Jeg er spesielt følsom overfor virkningene av koffein.
Jeg blir lett overveldet av slikt som kraftige lys, sterke lukter, grove tekstiler eller sirener.
Jeg har et rikt og sammensatt indre liv.
Jeg blir ille til mote av høye lyder.
Jeg blir dypt beveget av kunst eller musikk.
Nervesystemet mitt føles noen ganger så forstyrret at jeg får behov for å være alene.
Jeg er samvittighetsfull.
Jeg er lettskremt.
Jeg blir opprømt når jeg har mye å gjøre på kort tid.
Når mennesker ikke føler seg vel i sine omgivelser, vet jeg som regel hva som skal til for å gjøre det mer behagelig for dem (som for eksempel å endre belysning eller plassering).
Jeg blir irritert når man prøver å få meg til gjøre mange ting på en gang.
Jeg gjør meg stor umake med å unngå å gjøre feiltakelser eller å glemme ting.
Jeg gjør et poeng av å unngå voldsp regede filmer og TV-prog ram.
Jeg blir oppkavet når det skjer mye rundt meg.
Å være veldig sulten skaper en sterk reaksjon i meg, forstyrrer konsentrasjonen min eller humøret mitt.
Forandringer i livet mitt ryster meg.
Jeg legger merke til og gleder meg over behagelige eller fine dufter, smaker, lyder og kunstverk.
Jeg synes det er ubehagelig når det er mye som foregår på en gang.
Jeg prioriterer å innrette livet mitt slik at jeg unngårystende eller overveldende situasjoner.
Jeg blir plaget av intense sanseinntrykk, som for eksempel høye lyder og kaotiske omgivelser.
Når jeg må konkurrere eller når jeg blir iakttatt mens jeg utfører en oppgave, blir jeg så nervøs og/eller usikker at jeg gjør det mye dårligere enn hva jeg ellers ville ha gjort.
Da jeg var liten, så foreldrene og lærerne mine på meg som et følsomt eller sjenert barn.

Elsker du høyt, men er likevel redd for intimitet? Synes du kjærligheten er overveldende og utmattende? Synes partneren din at du bør forandre deg fordi du er for følsom? Eller har du gitt opp kjærligheten fordi du har blitt såret for ofte?

Mange har det som deg. 15–20 prosent av befolkningen er særlig sensitive. Det vil si at de har et mer fintfølende nervesystem og er mer mottakelig for inntrykk enn mange andre. Har du dette karaktertrekket, kan kjærlighetslivet bli både ekstra glødende og ekstra utfordrende. I denne boken viser forfatteren hvordan man best får kjærligheten til å vare dersom den ene eller begge er særlig sensitive. Hun utdyper hvordan den sterke følsomheten kan være en glede og en særlig berikelse for parforholdet og sexlivet, og viser hvordan man kan takle typi

ske konflikter som sjalusi, problemer med nærhet eller det at sensitiviteten ikke blir forstått av kjæresten.

Boken er basert på forfatterens banebrytende forskning på temperament og intimitet. Gjennom en mengde historier og konkrete, løsningsorienterte råd vil du som er et følelsesmenneske, få hjelp til å oppnå det lykkelige kjærlighetslivet du drømmer om.

Elena Herdieckerhoff er en mentor for svært sensitive og empatiske gründere. Hun forklarer hvorfor vi trenger å endre den rådende kulturelle forklaringer rundt svært følsomme personer.

Den milde kraften til svært sensitive mennesker | Elena Herdieckerhoff | TEDxParis
For å lytte til hennes foredrag, rykk på play
117893353_1472140749640257_1552680752938057144_o.jpg
4624cb47e1a668098ea4ee1f47b17cbc.png
bottom of page