top of page

Presse

Kameramenn stilte opp
Skjermbilde_20221114_022625.png
Skjermbilde_20221114_022443.png
Skjermbilde 2022-08-18 102411.png

Presentasjon og innledning av advokat Reiner Fuellmich

klikk på bilde

global-healing-intention-call_edited.jpg

Klikk på bilde. 

Hvert bilde har link til opptakene fra dag 1 til 8.

Skjermbilde 2022-02-27 124955.png
Skjermbilde 2022-02-27 125115.png
gj.png
Skjermbilde 2022-02-27 125324.png
Skjermbilde 2022-02-27 125426.png

Grand Jury Proceed by Peoples' Court of Public Opinion
Styrke offentlig samvittighet gjennom naturlov
"Urettferdighet mot én er en urettferdighet mot alle"

 
Vi, en gruppe internasjonale advokater og en dommer, gjennomfører herved kriminell etterforskning etter modell av USAs storjury. Denne store juryundersøkelsen fungerer som en mønsterrettslig prosess for å presentere for en jury (bestående av verdens borgere) alle tilgjengelige bevis på COVID-19 Crimes Against Humanity til dags dato mot "ledere, arrangører, oppviglere og medskyldige" som hjalp, bistod eller aktivt deltatt i utformingen og gjennomføringen av en felles plan for en pandemi. Forbrytelser som skal etterforskes inkluderer alle handlinger utført eller utelatt av en person i henhold til en felles utforming for å begå Crimes Against Humanity, og alle slike kriminelle handlinger som fordømmes i de ulike jurymiljøene rundt om i verden.

Denne etterforskningen er av folket, av folket og for folket og skal omtales som "Folkeretten for offentlig mening". Etter å ikke ha vært i stand til å finne en domstol for å høre de faktiske bevisene i gjeldende systems domstoler, gjennomfører vi denne prosedyren utenfor dagens system og basert på naturrett. Dette er igjen basert på den faste troen på at enhver person lett kan skille mellom godt og ondt, og mellom rett og galt.

Påstanden er at verdens regjeringer har kommet under kontrollerende innflytelse av korrupte og kriminelle maktstrukturer. De samarbeidet om å iscenesette en pandemi som de hadde planlagt i årevis. For dette formål skapte de bevisst massepanikk gjennom falske faktaerklæringer og en sosialt utviklet psykologisk operasjon hvis budskap de formidlet gjennom bedriftsmedia.

Hensikten med denne massepanikken var å overtale befolkningen til å gå med på de såkalte "vaksinasjonene" som i mellomtiden har vist seg å verken være effektive, eller trygge, men ekstremt farlige, til og med dødelige.

De økonomiske, sosiale og helsemessige skadene som disse forbrytelsene mot menneskeheten har påført verdens befolkning kan måles i kvadrillioner av dollar.

 

Advokatene som er oppført nedenfor, med bistand fra en rekke høyt respekterte vitenskapsmenn og eksperter fra hele verden og i regi av en dommer fra Portugal, vil gjennomføre denne store juryundersøkelsen og dermed gi juryen (verdens borgere) et fullstendig bilde av disse forbrytelsene mot menneskeheten.

Folkerettens etterforsknings formål er todelt: På den ene siden er det å tjene som en mønsterprosess og få tiltale mot noen av de kriminelle og sivilt ansvarlige hovedmennene for disse Forbrytelsene mot menneskeheten. Og på den annen side er det – gjennom å vise et fullstendig bilde av det vi står overfor, inkludert det geopolitiske og historiske bakteppet – å skape bevissthet om:

- den faktiske kollapsen av det nåværende, kaprede systemet og dets institusjoner, og som en konsekvens
- nødvendigheten av at folket selv tar tilbake sin suverenitet, og
- nødvendigheten av først å stoppe denne plandemiens tiltak ved å nekte å overholde, og
- Nødvendigheten av å sette i gang sitt eget nye system for helsevesen, utdanning, økonomi og rettsvesen, slik at demokratiet og rettsstaten på grunnlag av våre grunnlover skal gjenopprettes.

Skjermbilde 2022-02-27 125555.png
Skjermbilde 2022-02-27 125658.png

Folkets Court of Public Opinion jobber uavhengig av enhver regjering og enhver ikke-statlig organisasjon
 

Logistisk støtte tilbys av Berlin Corona Investigative Committee:
www.corona-ausschuss.de (tysk)
www.corona-ausschuss.de/en (engelsk)
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5 (høringer på engelsk)

Advokat Virginie de Araujo Recchia, Frankrike
Dommer Rui Fonseca E Castro, Portugal
Advokat Claire Deeks, New Zealand
Advokat Viviane Fischer, Tyskland
Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Tyskland
Advokat N. Ana Garner, USA
Advokat Dr. Renate Holzeisen, Italia
Advokat Tony Nikolic, Australia
Advokat Dipali Ojha, India
Advokat Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), Sør-Afrika
Advokat i Deana Sacks, USA
Advokat Michael Swinwood, Canada

Samarbeidende menneskerettighetsforkjempere og juridiske aktivister
Tjaša Vuzem, Slovenia
Gina Cloud, USA
Dr. Cristiane Grieb, Canada
Leslie Manookian, USA

Skjermbilde 2022-06-19 123253.png
Skjermbilde 2022-06-19 123338.png
peoner
peoner
Pernille
Skjermbilde 2022-02-13 024543.png
uten navn_edited.jpg
bottom of page