top of page

Tarot reading, klarsyn, livsveiledning, coaching

Klikk på bilde

Konglen har i tusenvis av år vert et symbol for pineal kjertelen eller det tredje øyet.   

Konglekjertelen, epifysen eller pineal organet er en endokrin kjertel omtrent på størrelse med en halv ert.

Den sitter som en utvekst over mellomhjernen. * klikk på bildene over.

Konglen symboliserer klarsyn, evner, telepati, kontakten med med ditt høyere selv, Gud, universet og alt som er. 

Derfor sier vi at alle er født med evner og at alle har tilgang og muligheter til å bruke disse aktivt.

En sunn pineal gir også god søvn.

Det er mange grunner til at denne blir sløvet ned og vanskelig å bruke. Fluor som er i tannkrem f.eks. er et stoff som sløver ned pinealens potensiale og til slutt ødelegger den. Andre tilstander som forstyrrer tilgangen på egen viten eller intuisjon er stress, terror, nød, fattigdom, tidsklemmer, bekymringer, tankekjør ikke bra nok, urimelige eller urealistiske forventninger o.s.v.  er i veien for innsikt og harmoni og hindrer oss i å benytte konglekjærtelen. 

Motsatt vil meditasjon, kontakt med naturen og stille sinn fremme evner som vi alle har. Harmoni og balanse er optimale omstendigheter for alle typer menneskelige inntrykk. Det beste tipset jeg kan gi er å ha tillit til det du får av informasjon når du mediterer og er avslappet. Mange kontakter meg for å få bekreftelse på egen oppfatning av en situasjon og trenger kun en bekreftelse på at en bruker sin egen tilgang på informasjon. Tenking er det som oftest skaper tvil hos oss. Tenking er ment å brukes til det mer praktiske siden i livet. 

 

Etter hvert som informasjon kommer ut, om hvem vi er som mennesker og hva vi er i stand til, forstår vi at denne kunnskapen har vert undertrykt i like mange tusen år. For eksempeI har tarot kort vært forbundet med det mørke eller svart magi. I vår historie har vi bl.a. heksebrenning som et ledd i undertrykkelsen av naturlige evner. En skremsels taktikk, (med tilhørende programmering), for å oppnå kontroll på menneskers evner til å bruke intuisjon/klarsyn, healing, telepati, spådomskunst. Med andre ord vår egen naturlige dømmekraft eller magefølelse og heller gi sin kraft og avgjørelser til enheter utenfor seg selv. 

Media lager mer og mer plass til denne delen av oss med ulike programmer og serier. Dette gjør det mer naturlig å snakke om og kjenne på den spirituelle delen av det å være menneske. 

 

I moderne tid kommer flere og flere kvinner og menn "ut av skapet" og ønsker å bruke sine evner til hjelp og støtte til de som trenger det eller forstå seg selv bedre. Mange melder seg på spirituelle kurs av ulike slag og oppdager fort mestring. Ganske enkelt fordi evner ligger latent i oss alle. Det er en del av det å være menneske. 

Vi som jobber med dette har en kanskje større interesse enn vanlig for å utvikle evner vi allerede har. Mange spør hvordan får man inn informasjon? Vi lever i et univers av informasjon. Vi kan bruke internett term og kalle universet for "skyen". Evnen til å innhente informasjon varierer men dette er tilgjengelig for alle som åpner opp for denne muligheten. Utfordringen er ofte tillit til det man tar inn.

Mange kunder som tar kontakt for en reading får gjerne bekreftelser på det en intuitivt kjenner på eller vet i sitt stille sinn.   

bigstock-Molecular-Thoughts-28624526.jpg

Samtykke

(Vi jobber alle på forskjellige måter).

Jeg følger et viktig universelt prinsipp som betyr at du som klient gir meg tillatelse til å se på de tema, situasjoner og hendelser som du har bestemt.

Det handler om respekt for din integritet, deg som menneske og de universelle lovene.

Myter

Mange tror klarsynte, tarot readere og healere er i stand til å se alt om deg eller se tvers gjennom deg.

Det stemmer IKKE! 

Ingen i hele verden som jobber innenfor dette feltet kan se alt. Det er en myte så du har ditt privatliv helt intakt.

Bare for å ha klarhet rundt dette:-)

En profesjonell reader går ikke inn å snoker i andre sine liv på fritiden. Det er som å snoke i en journal som er taushetsbelagt. Universelle lover inneholder også personvern kan man si.

  

Tidslinjer/Livsveier

Viktige beslutninger man tar i livet vil føre en inn på en ny tidslinje/livslinje. Så tidvis i livet kommer man til større "veikryss" som potensielt fører til en helt ny livsvei. Tar man ingen valg så beholder man tidslinjen man er på og livet fortsetter i samme spor. Det kan være nyttig for deg å se potensiale som ligger i nye veivalg men du gjør selv dine frie valg! Alltid. Dine valg skal aldri overlates til andre!

Eksempel på klarsyn/intuisjon.

 

Da "pandemien" startet så kjenner jeg ingen frykt for viruset. Det er en merkelig tilstand at jeg kjenner meg så rolig på innsiden mens frykten og redselen brer om seg ellers i samfunnet. Jeg velger å stole på mitt klarsyn og jeg kjenner meg trygg på den informasjonen jeg har fått intuitivt. 

 

Da vaksinene kom gjorde jeg det samme, kjenner etter og tuner inn. Da fikk jeg en helt annen reaksjon/informasjon. Det jeg kjenner på nå er fortvilelse, maktesløshet og sorg. Halsen snører seg sammen og jeg får en følelse av å ikke få frem et eneste ord og jeg kjente tårene presset på.

Jeg blir nysgjerrig og prøver å gå inn på selve innholdet for å se hva jeg tar inn da. Nå kjenner jeg på ren ondskap. Jeg kjenner på grådighet og kynisme. 

Igjen velger jeg å stole på informasjonen jeg får intuitivt. Jeg har tillit mitt klarsyn og står imot vaksinepresset utenfra. Når denne beslutningen er tatt, kjenner jeg på den gode roen og tryggheten igjen. 

Screenshot_20220415-163027_Telegram.jpg
Heksesteinen
Screenshot_20240601_125735_Facebook.jpg
botanikk

Heksesteinen, nasjonalt minnesmerke over ofrene for hekseprosessene i Norge, avduket 26. juni 2002 på Nordnes i Bergen.

Sublogo Light - Hilde-Karin Godkjent Healer.jpg
coaching11.jpg

Mine utdannelser har gitt meg flere verktøy og innsikter som er nyttige i min jobb som profesjonell rådgiver.  Jeg jobber ut i fra en filosofi om at vi alle har de ressursene vi trenger for å løse våre utfordringer. Tidvis kan man trenge hjelp til å hente disse frem, og få en oversikt over situasjoner man står fast i. Gamle mønster og tro  systemer som ikke lenger tjener oss og som hindrer oss i å utfolde oss naturlig i livet.

Jeg hjelper deg når du står i slike prosesser.

Hvor kan mennesker gå når de verken ønsker en lege, en psykolog eller en prest, men likefullt ønsker en profesjonell veileder som kan hjelpe demmed å løse floker og gi støtte i krevende livssituasjoner? Livsveiledning med en ILIANA-livsveileder kan være en stor berikelse og støtte for deg.

Mine

behandlinger erstatter ikke fysisk eller psykisk behandling hos helsevesenet men er ment som et suplement.

MENTOR / LIVSVEILEDER / COACH

 

Det viktigste i denne prosessen er at du får dine innsikter, ser løsninger og tar i bruk egne ressureser. Livsdialogen inneholder metoder til spørsmålstilling mer enn svar. Den sorterer, analyserer og reflekterer fra 3 fokus: Hvordan har jeg det nå / hvor er jeg i livet? Hvor / Hva vil jeg fra? Hvor / Hva vil jeg til?

 

NLP er en løsningsfokusert metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

Jeg tar i bruk praktiske verktøy, nevnt ovenfor, for å frigjøre dine ressurser. De ulike verktøy eller mentale hjelpemidler, jeg bruker, hjelper deg med å avdekke det som begrenser deg i ditt liv. Målet er å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger eller trossystemer.

Min jobb som veileder eller mentor, er å hjelpe deg til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene du ønsker eller trenger for å nå dine mål personlig eller proffesjonelt.

 

 

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP

og metoder etter ILIANA modellen

 

 

 • skape sunne forandringer     

 • forstå deg selv bedre og hvorfor du sitter fast   

 • styrke evnen til å skape god kontakt med andre mennesker   

 • bli god til å sette deg mål    

 • øke motivasjonen og livsgleden din      

 • løse og minske indre konflikter og frigjøre ressurser    

 • styrke motivasjon og entusiasme    

 • styrke selvfølelsen    

 • redusere angst og andre uønskede følelser    

 • få tilgang til dine egne ressurser - ditt potensial      

 • se på din terskel å komme over denne

 • lage mål - og nå dem   

 • bli venn med deg selv   

 • personlig vekst og innsikter

 • hjelp i transpersonlige prosesser

unconditional-love-note-300521.jpg
Screenshot_20240529_083313_Facebook.jpg
Endre

Jeg bruker flere metoder enn NLP som energiarbeid i aura og chakrasystemet som dører til forandring og vekst.

NLP og metoder etter ILIANA modellen er bare noen av flere verktøy som jeg benytter. Mitt mål er å bruke verktøy som hjelper deg til å få klarhet i områder av livet du sitter fast i. Mine coachingtimer er ment som et samarbeid. 

Vi starter med en samtale for å kartlegge behov og jeg velger så metode eller verktøy ut ifra ditt tema. 

Let`s do this!

bottom of page